حقیقت تاریک...

   آنجارا نمیدانم اما،اینــــجا تا پیراهنت راســـیاه
 
   نبینندباورنمـــی کنندچیزی ازدســــت داده
 
   باشـی ...

   خدا مرا از بهشت راند، از زمین ترساند

   شما مرا از زمین راندید، از خدا ترساندید

   من اینک در کنار شیطان آرام گرفته ام که نه
 
   مرا از خویش می راند و نه از هیچ
 
   می ترساند...

   سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای
 
   نفهمیدن آن پول می گیرد.....
 

 شاملو
/ 5 نظر / 20 بازدید
عرفان(سیب)

شاملو؟![ناراحت] شاعر خوب ما تو ادبیاتمون کم نداریما!

رعنــا

چه مدت لازم بوده است تا کلمۀ عفو بر زبان جاری شود؟ تا حرکتی اعتماد انگیز انجام گیرد؟ بیا تا جبران محبت‌های ناکرده کنیم. بیا آغاز کنیم. فرصتی گران را به دشمن‌خویی از کف داده‌ایم؛ و کسی نمی‌داند چقدر فرصت باقی است تا جبران گذشته کنیم. دستم را بگیر! "شاملو "

عرفان(سیب)

البته به قول آقا مهرداد عزیز باید به همه سلیقه ها احترام گذاشت ولی اگر یه کم با ادبیات آشنا باشین و شعرای شاملو رو بررسی کرده باشین متوجه میشین که شاملو چشه! خود شاملو که اصلا کمونیست بود تو خیلی از شعراش صراحتا کفر میگه! وی بارها و بارها به خود جرئت توهین به شعرای بزگ ایران زمین مثل حکیم فردوسی و سعدی رو داده بود تا جایی که در یک مصاحبه درباره فردوسی او را متهم به نژادپرستی می کند و سپس فردوسی را حرامزاده ای می خواند که بر سر راه درک حقیقت ایستاده است! هم چنین یک بار درباره سعدی این چنین گفت: "بیان سعدى بارى از معنا بر دوش ندارد" هم چنین بارها و بارها دست به نقادی نابخردانه از حافظ زد و در یک مصاحبه با مجله فردوسی به حضرت لسان الغیب لقب کافر یک لا قبا می دهد و حافظ را در شمار شعرای ضعیف ارزیابی می کند و درباره اش میگوید: "افق حافظ از افق بسیاری شاعران متوسط روزگار ما نیز محدودتر است" جالب این جاست که آدمی با این همه ادعا که به خود اجازه توهین و نقادی بزرگترین شعرای ایران که نه تنها در نزد مردم ایران بلکه در تمام دنیا محترم اند رو میداد از تحصیلات بی بهره است!!! به قول ابراهیم گلستان &quo

عرفان(سیب)

به قول ابراهیم گلستان:"این دیوانه اصلا شعر نمیفهمید"

عرفان(سیب)

نه اصلا منظور من این نبود که بخوام دیدگاهم رو به شما تحمیل کنم من فقط اینو رو گفتم که بدونید! شما آزادید هر دیدگاهی که میخواین داشته باشین[لبخند]