هیچ چیز برای نگرانی وجود نداره...

 فقط دو چیز وجود داره که نگرانش باشی: اینکه سالمی یا مریض. اگر سالم هستی، دیگه چیزی نمونده که نگرانش باشی؛ اما اگه مریضی، فقط دو چیز وجود داره که نگرانش باشی: اینکه دست آخر خوب می شی یا میمیری. اگه خوب شدی که دیگه چیزی برای نگرانی باقی نمی مونه؛ اما اگه بمیری، دو چیز وجود داره که نگرانش باشی: اینکه به بهشت بری یا به جهنم. اگر به بهشت بری، چیزی برای نگرانی وجود نداره؛ ولی اگه به جهنم بری، اون قدر مشغول احوالپرسی با دوستان قدیمی می شی که وقتی برای نگرانی
نداری پس در واقع هیچ وقت هیچ چیز برای نگرانی وجود نداره.

 

 
 
/ 2 نظر / 19 بازدید
رعنـا

ولی من هنوز یه نگرانی دارم [نگران][نگران] اگه من نخوام تورو اون جا ببینم باید به کی بگم ؟!!!! [نیشخند]

مهدی اسماعیل وندی

من فکر میکنم اونچه که باعث سلامتی می شه مهمتر از همه است چون بین این مسائل و سلامتی رابطه علت و معلول برقراره و اگر علتی نباشه معلولی هم در کار نیست